Naar de infopagina's1stekeuze zoekmachine, een van de betere zoekmachines. Disclaimer

De informatie op eerstekeuze.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van eerstekeuze.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 1ste Keuze BV is nadrukkelijk verboden.

Alhoewel de redactie alle aangemelde links in onze database zorgvuldig controleert aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden, en voor eventuele onjuistheden in de titels en beschrijvingen van links naar derden vanaf het eerstekeuze.nl domein.

Het gebruik van eerstekeuze.nl is geheel voor eigen risico.
1ste Keuze BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik op welke manier dan ook.


Al je opmerkingen, kritiek, commentaar en tips met betrekking tot onze website worden zeer op prijs gesteld door de redactie. mailto:[email protected]


Copyright - 1steKeuze Zoekmachine All rights reserved